Sednu a jedu

Kia Cee'd kombi

Škoda Fabia combi

Škoda Fabia

Kdo může operativního leasingu „SEDNU a JEDU“ využít?

Akce je určena pro všechny naše klienty. Mohou ji tedy využít jak osoby nepodnikající (zaměstnanci), tak fyzické osoby podnikatelé, či právnické subjekty.

Je akce nějak omezena?

Ano, akce je omezena limitovaným počtem vozidel.

Jaké podklady pro schválení je potřeba doložit?

V případě osoby nepodnikající se jedná o tyto doklady: kopie dvou platných identifikačních dokladů, potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele a 3 po sobě jdoucí výpisy z bankovního účtu. V případě fyzických osob podnikatelů se jedná o tyto podklady: kopie dvou platných identifikačních dokladů, kopie živnostenského listu, kolie osvědčení o registraci k dani – pokud jste plátci DPH, kopii potvrzeného daňového přiznání za poslední uzavřené daňové období a 3 po sobě jdoucí výpisy z bankovního účtu. V případě právnických subjektů: kopie OR, kopie osvědčení o registraci k dani, výkaz zisku a ztrát a rozvahu za poslední uzavřené účetní období, kopie OP jednatele, či jednatelů

Může akce „SEDNU a JEDU“ využít i cizí státní příslušník?

Ano, platí stejné parametry dokládání podkladů pro schválení jako u tuzemských osob a navíc požadujeme doložení potvrzení o povolení k pobytu na území ČR.

Co všechno měsíční splátka zahrnuje?

Ve splátce je za zahrnuto nájemné vozu a povinné poplatky spojené s provozem vozidla, jako jsou – pojistky, silniční daň, poplatek za rádio a registrace vozu.

Dostanu vozidlo již přihlášené?

Ano, budete ze salonu odjíždět s vozem přihlášeným na SPZ.

Budu mít k dispozici „velký“ technický průkaz?

Součástí drive setu – balíček dokumentů, který obdržíte společně s vozidlem, je i kopie „velkého“ technického průkazu.

Je do měsíčních splátek zahrnut i servis?

Ne, servisní náklady jsou účtovány na klienta. Klient je povinen dodržovat předepsané servisní prohlídky vztahující se ke konkrétnímu modelu vozu, který využívá v rámci akce „SEDNU a JEDU“.

Kolik za servisní náklady zaplatím?

Přibližné náklady za servis (v případě využívání vozu po dobu 3 let a nájezdu 60 000 km) jsou do 15 000,- Kč vč. DPH.

Kde je možno vozidlo servisovat?

Vozidla je možno servisovat ve všech servisních střediscích firmy AUTO HLAVÁČEK a.s. po předchozím objednání u servisních referentek. Kontakty na všechna naše servisní střediska obdržíte v balíčku dokladů tzv. DRIVE SETU.

Jak je to s dodáním letních a zimních pneumatik?

Vozidlo je standardně dodáváno na letních pneumatikách. K vozidlům náleží v rámci akce „SEDNU a JEDU“ rovněž jedna sada zimních pneumatik. Zimní pneumatiky obdrží klient spolu s novým vozidlem.

Jak se postupuje v případě, že budou pneumatiky opotřebeny a neschopny bezpečného provozu?

Na tuto skutečnost budete upozorněni našimi servisními techniky. Náklady na dodání dalších pneumatik (nad rámec jedné sady letních pneu a jedné sady zimních pneu, které náleží k vozu) jdou na vrub klienta.

Jak je to s případnými přejetými, či nedojetými kilometry?

V rámci akce „SEDNU a JEDU“ můžete najet po dobu 3 let 60 000 km. Tolerance přejetých km je do 23 000 km/rok. V případě, že tuto volnou hranici přejedete, budou Vám při konečném zúčtování vyfakturovány přejeté km. Sazba ze 1 přejetý km je 1,80,- Kč bez DPH. Sazba za nedojeté km je 0,- Kč bez DPH – nedojeté km se tedy nefakturují na vrub klienta.

Jak postupovat v rámci pojistné události?

V rámci balíčku dokladů, tzv. DRIVE SETU, obdržíte kontakty na pojišťovnu, kde bude vozidlo pojištěno. V případě pojistné události kontaktuje klient danou pojišťovnu za účelem nahlášení pojistné události, policii ČR za účelem vyšetření dopravní nehody a majitele vozu, tedy společnost AUTOKOMPLEX OLOMOUC, s.ro.

Jak je to s náhradním vozidlem v případě poruchy či pojistné události?

Svým klientům jsme schopni do druhého dne náhradní vozidlo zapůjčit. Náklady spojené s užíváním náhradního vozu po dobu opravy jsou fakturovány klientovi.

Jak postupovat v případě, že bych chtěl smlouvu vypovědět dříve než po uplynutí sjednané doby pronájmu, tzn. dříve než po uplynutí doby 36 měsíců?

V rámci akce „SEDNU a JEDU“ jsou podmínky odstoupení od smlouvy následující: U vozidel zn. Škoda Fabia a Škoda Fabia kombi je možno podat výpověď ze smlouvy na žádost klienta se sankčními poplatky, a to ve výši 5 měsíčních nájmů v případě délky trvání smlouvy do 1 roku od podpisu smluvními stranami a 3 měsíční nájmy v případě délky trvání nájemní smlouvy 1 rok a více od podpisu smluvními stranami. U vozidel zn. Kia cee´d je je možno podat výpověď ze smlouvy na žádost klienta se sankčními poplatky, a to ve výši 5 měsíčních nájmů v případě délky trvání smlouvy do 15 měsíců od podpisu smluvními stranami. V případě podání výpovědi po 15. měsíci trvání smlouvy nejsou sankce účtovány a je možno od smlouvy odstoupit kdykoliv.

Kdy začíná běžet výpověď?

Výpověď začíná běžet následující měsíc po měsíci, ve kterém byla výpověď písemně doručena majiteli a pronajímateli vozu.

V jakých barvách jsou vozidla dostupná?

Vozidla jsou dostupná v široké škále metalických i nemetalických barev karoserie.

Do kdy mohu vozidlo obdržet?

Naší snahou je vozidlo a smluvní dokumentaci předat klientovi co nejdříve. Garantované lhůta dodání vozu je max. do 10 dnů.

Mohu vozidlo po ukončeném nájemním vztahu odkoupit?

Ano. 3 měsíce před řádným ukončením smlouvy je potřeba nás o této skutečnosti informovat.

Mohu s vozidlem vycestovat do zahraničí?

S vozidlem je možno vycestovat za hranice ČR. Při převzetí vozu klient obdrží mezinárodní automobilovou pojišťovací kartu.

Komu mohu vozidlo zapůjčit?

Vozidlo je možno dále zapůjčit, mohou ho využívat zaměstnanci firmy nájemce a jeho osoby blízké.

Jak probíhá platba nájemného?

Při převzetí vozidla klient uhradí první splátku vozu. Faktury na období následující obdrží v elektronické podobě.

Je možno vozidlo na vlastní náklady technicky zhodnotit?

O každé technické zhodnocení vozu je zapotřebí písemně požádat a získat s tímto zhodnocením souhlas majitele vozu. V případě zájmu o technické zhodnocení nás kontaktujte. Zašleme Vám formulář k vyplnění, na základě kterého Vaši žádost posoudíme a odsouhlasíme.

Je možno vozidlo opatřit firemními polepy?

Ano, se souhlasem majitele vozidla. Při vrácení vozu, po ukončené době pronájmu, klient polepy na vlastní náklady odstraní.

Ing. Hana Smutná
+420 725 825 513